Om Anna-Eva

Här följer en text om min bakgrund och kompetens. I den kan du läsa om mina erfarenheter som pedagog, projektledare, kvalitetsutvecklare, chef och ledare.

I dessa roller har jag genom samverkan och samordning utvecklat individer och verksamheter. Jag har jobbat med handledning av unga och vuxna samt arbetat med lärande i många olika former och sammanhang.

Föredrar du en punktlista så scrolla ner på sidan så finner du den där.


Jag heter Anna-Eva Olsson och bor i Örebro. Jag är utbildad och behörig gymnasielärare i matematik och fysik. Jag har arbetat som lärare i sammanlagt tio år och undervisat på komvux och i gymnasieskolan, senast på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade elever, samt elever med språknedsättning. Jag har också under fyra av mina tio år som lärare arbetat som kvalitetsutvecklare på 50%, ett år centralt i Örebro kommuns organisation och tre år på Riksgymnasiet. Jag har också utbildat mig till och arbetat som handledare i matematiklyftet. I början av 2018 började jag arbeta deltid på Örebro universitet som Verksamhetsutvecklare med fokus på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) vid Lärarutbildningens kansli. I samband med detta startade jag också min enskilda firma där jag arbetat med undervisning och utbildning i olika former och med olika målgrupper. Från och med 1 januari 2020 så fick dock min firma vila och jag arbetade heltid vid Örebro universitet som projektsamordnare för rektors strategiska satsning Framtidens lärarutbildning under två år. Nu är det projektet slut och jag jobbar vidare som koordinator för lärmiljöer vid Örebro universitet samt teamledare för vårt Learning Lab – en pedagogisk testmiljö.

Jag är uppväxt i en liten by utanför Nora och har gått grundskola och gymnasieskola i Lindesbergs kommun. Fotboll har varit ett stort intresse tidigare i mitt liv, både som spelare och ledare, bl.a så hade jag ett uppdrag som distriktsförbundskapten åt Örebro läns flicklag födda 1985. I år är det 20 år sedan jag som projektledare fick uppdraget att starta Sveriges första kommunala teknikskola, KomTek, en verksamhet som sedan dess övergått till permanent verksamhet och nu finns i ett 20-tal kommuner runt om i Sverige. Efter min tid som projektledare arbetade jag flera år som enhetschef på KomTek innan jag lämnade över till min efterträdare. Under 2011 arbetade jag som förskolechef i förskoleteamet Helianthus AB och bemannade och startade upp de två fristående förskolorna Valpebo och Kottebo i Örebro. Året efter återgick jag dock till läraryrket igen. I slutet av 2013 så bidrog jag och min kollega Fredrik Bergman till uppstarten av Pedagog Örebro där jag då arbetade deltid som redaktör under ca ett år.

Under mina sex år på Riksgymnasiet så har jag lärt mig teckenspråk på den nivån att jag kan kommunicera men inte undervisa på egen hand. I augusti 2017 mottog jag Örebro kommuns pedagogiska pris i kategorin gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Utveckla:

  • Startat och drivit KomTek som projektledare/enhetschef.
  • Startat och drivit förskolorna Valpebo och Kottebo som förskolechef.
  • Arbetat som kvalitetsutvecklare vid Örebro kommun centralt och vid Riksgymnasiet för döva och hörselskadade samt elever med språknedsättning.
  • Startat och utvecklat pedagogsajten Pedagog Örebro.

Handleda:

  • Arbetat som handledare i matematiklyftet.
  • Arbetat som mentor i gymnasieskolan.
  • Handlett kollegialt lärande i min roll som kvalitetsutvecklare.

Lära:

  • Utbildad och behörig gymnasielärare i matematik och fysik.
  • Mottog 2017 Örebro kommuns pedagogiska pris i kategorin gymnasieskola och gymnasiesärskola.
  • Undervisat i moment som rör verksamhetsnära skolutveckling, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och teknikdidaktik på lärarutbildningen vid Örebro universitet.