Case

Vårt första case tillsammans. Påhittat men verklighetstroget. Vi arbetade enligt modellen ”sju steg” med inspiration från Egidius, H (1999). Problembaserat lärande – en introduktion för lärare och lärande. I morgon redovisar vi vårt förslag till arbetsplan…och så har jag lärt mig ett nytt begrepp, TÖFTade mål: Tidsangivet, Önskvärt, Framtida, Tillstånd.

20130502-173624.jpg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *