Framtidskompetenser

Transformative competencies for 2030 kallar OECD sin sammanfattning och analys av vilka kompetenser våra barn och unga (och vi äldre också för den delen) behöver för att ta i tu med framtidens utmaningar. Här hittar du sammanfattningen i sin helhet men jag har läst, översatt och försökt att kort sammanfatta för min egen skull. Min egen analys och sammanfattning av framtidskompetenserna finns i punktform nedan men viktigast av allt:

Bygg förtroende och skapa relationer – först då skapas förutsättningar att ta ansvar – för sig själv, för andra och för vårt gemensamma samhälle och enda jordklot.

  • Skapa nya värden: Nyfikenhet och öppet sinne för nya idéer och inspiration. Lösa problem genom kritiskt tänkande och samarbete. Förmåga att anpassa sig till nya tillvägagångssätt baserat på nya resultat och insikter.
  • Ta andras perspektiv och försöka förstå: Se frågor från olika perspektiv och förstå hur det kan skapa spänningar och dilemman. Visa respekt och empati för andra som har en annan ståndpunkt. Konfliktlösning. Ta komplexa (och svåra) beslut. Problemlösning och kreativitet.
  • Ta ansvar: Stark moralisk kompass, integritet och plats för kontroll. Medkänsla och respekt. Självmedvetenhet, självreglering och reflekterande tänkande. Bygga förtroende och relationer – för ansvarstagande.

…och…när elever/barn/unga litar på sina kamrater, sina lärare och sina föräldrar är de mer benägna att ta ansvar för sina handlingar!

En bild av framsidan av OECDs rapport Transformative Competencies

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *