Gamification

Inspiration för alla pedagoger på Tullängsskolan. Peter Ellwe berättar om spelifierat lärande och hur vi kan använda oss av det ”tänket” i undervisningen. Fångar en tanke i hans presentation: Spel består av 1) kända mål 2) regler 3) frivillighet och 4) överflöd av feedback. Gamification handlar om att plocka delar ur spelens utformning och använda i ett annat sammanhang. Tänker att ”överflöd av feedback” är det viktigaste i min vardag som lärare. Hur hittar jag former för det och hinner med alla? Kan eleverna ge varandra feedback för att öka detta överflöd av feedback?

Peter tipsar om Rolighetsteorin där det finns exempel på hur gamification används för ändra människors beteenden.

Motivationsforskningen sammanfattas av Dan Pink i ”Autonomy” att själv bestämma över situationen. ”Mastery” att bli bättre och bättre och lära för lärandet. ”Purpose” att känna att det man gör är meningsfullt för någon annan utanför sig själv. Dessa punkter överensstämmer med delarna i gamification och kan användas när man bygger upp sin undervisning.
Efter föreläsningen diskuterade vi hur detta kan överföras till och användas i skolan.
Min grupp, tjejgruppen, kom fram till följande:
20130508-201616.jpg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *