Reflextid

Sitter idag på Solliden strax utanför Örebro för två dagars internat tillsammans med mina kvalitetsutvecklarkollegor. Dag ett har fokus på skrivande för lärande och kunskapande genom textseminarium. Genom att diskutera och problematisera varandras texter, som vi skrivit om uppdragen och deras genomförande, försöker vi dela med oss av våra lärdomar och fördjupa oss i fortsatta frågeställningar.

Några rubriker som hanterats under dagen är Kollegialt lärande, Formativ bedömning, Värdegrundsarbete, Språkutvecklande arbetssätt, Genus, Normkritik, Interkulturalitet och Pedagogiskt ledarskap. I samtalen lyfts frågor, funderingar och utvecklingsområden. Intrycken och idéerna sköljer över mig hur vi ska ta tillvara alla erfarenheter och lärdomar som vi gjort under det här inledande året som kvalitetsutvecklare.

En tanke som länge funnits i mitt bakhuvud är hur vi i våra uppdrag inkluderar och involverar skolledarna, dvs rektorer och förskolechefer, i vårt arbete och uppdrag. Att regelbundet möta skolledaren som är vår uppdragsgivare tror jag är en framgångsfaktor. Genom att mötas, lyssna, ställa frågor och låta skolledarens tankar från vardagen studsa mot oss kan kanske utmaningar synliggöras och fördjupas.

Jag vill därför presentera ett förslag för alla skolledare där ute: Skapa ”reflextid” för dig själv, det är du och din verksamhet värd. Det du behöver för detta är ca 45 min i veckan, en pedagog eller annan person med inblick i din verksamhet, kanske en kvalitetsutvecklare, arbetslagsledare eller en förstelärare, som du känner förtroende för och som kan reflektera och spegla dina tankar. Att vara reflex för dig innebär, förutom att lyssna och ställa fördjupande frågor, att dokumentera samtalen och hålla i och hålla ut och lyfta frågor från träff till träff för att bidra till långsiktighet och helhet. Med utgångspunkt i dina egna tankar kommer reflextiden ge dig möjlighet till reflektion och lärande om din egen verksamhet som du kanske sällan hittar tid eller form för annars i din ledarvardag.

20140411-010354.jpg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *