PAR-modellen

PAR som i två kollegor, PAR som i Planering – Aktivitet – Reflektion.
Denna modell, PAR-modellen, har jag och min kollega Fredrik Bergman jobbat fram – fritt omarbetad efter G. Handal mfl – och använt i vårt uppdrag som Kvalitetsutvecklare på Glanshammars skola.

Syftet är att introducera en modell för kollegialt lärande som kan användas i vardagen,
t ex i klassrummet tillsammans med en kollega. Efter gemensam planering av en aktivitet där genomförande kollega sätter upp mål observeras sedan aktiviteten (aktivt eller passivt) av handledande kollega för att sedan reflekteras tillsammans. Sen tar man med sina erfarenheter och reflektioner in i nästa omgång och tar allt om igen och byter roller med varandra.

Använd den gärna i din vardag tillsammans med en kollega. Testa den i klassrummet, på mentorssamtalet, på utvecklingssamtalet, på föräldramötet… Variera kollega du arbetar med för att maxa utbytet i kollegiet.

20131122-205908.jpg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *