Äntligen är rapporten klar!

Mars 2022. Världen står i brand och vi fick två veckors paus mellan pandemi och krig. Ofattbart i sig samtidigt som vardagen rullar på och projektet jag arbetat i sedan 2019 går mot sitt slut. Nästa vecka är det dags för slutkonferens för Framtidens lärarutbildning och vi knyter ihop säcken för både projekt och delprojekt.

I min roll som delprojektledare för Nya lärmiljöer så har mycket hänt under de två år som passerat. Tillsammans med verksamheten (lärare från lärarutbildningen, handelshögskolan, specialpedagogik och naturvetenskap/teknik) har behovsdialoger genomförts, data samlats in, analyser genomförts… och till slut har detta resulterat i programhandlingar för ombyggnationer. Både i Forumhuset och Långhuset.

Och så blev det även en rapport till slut. Efter mycket vånda och många skrivnätter så publicerades äntligen den sista rapporten i vår rapport-trio för delprojektet. Min översiktliga rapport som bland annat ger bakgrund och förslag till fortsatt arbete – men framförallt paketerar vårt material för utveckling av lärmiljöer: Centrala begrepp, Reflektionsunderlag och Rums- och aktivitetsdiagram. Rapporten hittar du här. Vill du läsa alla tre rapporter i samlingen så finns de i rapportsamlingen för Framtidens lärarutbildning. God läsning. Återkoppla gärna med synpunkter, tankar, funderingar… och glada tillrop!