Två tredjedelar

Sommarlovet är igång för våra elever och årets studenter har lämnat skolan. Sakta men säkert börjar jag vänja mig med semester och sovmornar. Skönt. Men sen är det också tid att reflektera lite över var jag nu är i mina tre uppdrag och hur detta läsår varit. Nu när jag fått några dagars distans till vardagens arbete.

Som mentor och mattelärare så har jag arbetat med våra teknikelever på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Jag har under läsåret varit mentor för alla våra teknikelever: ettor, tvåor och treor. Sammanlagt 17 stycken. Inför kommande läsår startar tyvärr inte teknikprogrammet p.g.a för få sökande så nästa år blir jag mentor för våra tvåor och treor samt de fyror som är kvar ytterligare ett år.

I min roll som mattelärare har jag enbart undervisat våra teknikettor – i kurserna matematik 1c och 2c. 1c kursen gick vi i mål med före sportlovet medan 2c kursen fortsätter några veckor till efter sommaren. Jag har ju också varit tjänstledig 20 % för att studera teckenspråk på distans. Så alla fredagar detta läsår har jag haft mitt fokus på hemuppgifter med avläsning, teckenförråd och egen produktion av filmer som skickats in för bedömning. En gång i månaden har det varit närträffar då vi haft genomgångar och grupparbeten. Jag är stolt över att jag tog mig tid att gå kursen och eftersom jag har stöttande elever och kollegor så har det förstås varit lite lättare för mig än övriga deltagare som kanske inte befinner sig i en teckenspråkig miljö till vardags så som jag gör.

I mitt uppdrag som kvalitetsutvecklare har det varit ett slitigt år. Många av våra stora förändringar har slagit igenom och krävt mycket arbete. Vår rektor har samtidigt, med stöd från tf rektor, under året haft ansvar för två enheter, både oss på RGTU (Tullängen) men också elever och personal på RGRI (Risbergska) – som ska flyttas över och bli RGRU (Rudbeck) från och med augusti 2016. Tyvärr är dock inte lokalerna på Rudbecksgymnasiet färdiga varför de får tillbringa kommande läsår hos oss på Tullängsgymnasiet. Lite rörigt låter det, jag vet, men det blir säkert bra så småningom när alla kommit på plats och personligen tycker jag det ska bli spännande och roligt att vi blir fler elever och personal på Riksgymnasiet på Tullängen kommande läsår.

Året har förstås inte bara varit slitigt och arbetsamt, året har också levererat statistik och enkätsvar som visar på att vårt kvalitetsarbete börjar ge resultat. Självklart finns mycket kvar att jobba med men så här två tredjedelar in i vår ”visionstid” så kan vi se att vi bl.a lyckats bättre med elevdemokratin, ett mer likvärdigt mentorskap, samt ökat tryggheten hos våra elever. Bra förutsättningar för att få våra elever att nå sina uppsatta mål, lägga en grund för fortsatt lärande samt öka deras framtidstro och möjligheter till egen försörjning.

När vi nästa läsår går in i tredje och sista läsåret i vår ”visionstid” så har vi justerat ytterligare i vår organisation för att nå längre och bli ännu bättre. Mer om detta kan du läsa här>>.

Idag har även en god nyhet nått oss när Jan Sydhoff (särskild utredare och nationell samordnare) kom med sitt betänkande kring kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. Där föreslår han att Örebro kommun får anordna Riksgymnasium för elever med grav språkstörning (RgS), något vi kämpat för och hoppats på. Om detta kan du läsa mera här: Debattartikel SvD och här: Utredningen i sin helhet.

Med detta så önskar jag dig en skön och vilsam sommar – på återhörande nästa läsår. Då blir det slutspurt…

Student

 

Hälften kvar

Om några dagar är det jullov och halvtid i vårt ”visionsarbete” och det utvecklingsuppdrag som vår verksamhet, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade på Tullängsgymnasiet, gick in i för ett och ett halvt år sedan. Jag skulle ljuga om jag säger att det är lätt och alltid roligt att jobba med den stora omorganisation vi sjösatt i och med att vi tog bort arbetslagen och började jobba med processer i verksamheten. Den här terminen har rent av varit riktigt slitig. De stora organisationsförändringarna har denna termin verkställts och vi har inte riktigt hunnit med att kartlägga alla uppdrag och behov som verksamheten har och hur de ska utföras och vem som ska ansvara. Detta arbete fortskrider dock och ett mål är att inför nästa höst ha en större överblick över vem som gör vad och varför.

Men en sak som jag väljer att ta med mig in i jullovs-vilan är vårt mentorsteam. Elva lärare som anmälde sig att jobba som mentorer och som nu utgör stommen i vårt elevnära arbete utöver undervisningen. Jag är en av mentorerna och har under denna termin arbetat tillsammans med mina tio mentorskollegor. Vi har bl.a diskuterat rollen och vårt uppdrag och hur vi kan ge våra elever ett likvärdigt mentorskap som syftar till att eleverna mår bra och når sina kunskapsmål.

Vi har förstås långt kvar i vårt arbete men mentorsteamet är ett engagerat gäng som vill lära och alltid har eleverna i fokus. Det är med glädje jag tänker tillbaka på två sena onsdagsmöten senaste veckorna då mentorer livligt diskuterat förlängd studietid, poängplaner, studieplanering och dokumentation. Så även om vår omorganisation har frestat på vår vardag så är jag övertygad om att det är rätt väg att gå. Mentorsteamet är en av de delar jag tror mest på som nyckeln till elevernas framgång i sina studier. Så efter julledigheten tar vi nya tag och fortsätter vända och vrida på vår verksamhet – för elevernas skull.

God Jul så länge!

IMG_1967

Vilken vecka!

Summerar terminens första vecka – en intensiv och rolig start som egentligen började lite tidigare för mig. Ungefär samtidigt som regnmolnen skingrade sig så började jag och min kollega Rigmor att jobba efter semestern. I dagarna tre så planerade och fixade vi för att i måndags kunna ta emot alla medarbetare på Riksgymnasiets skolor för två dagars kickoff i Loka brunn. Redan i söndags åkte vi dit för att kontrollera lokaler, teknik, rumsfördelning mm mm. Allt för att våra gäster, personalen från Riksgymnasiet från Tullängsgymnasiet (RGTU), Virginska gymnasiet (RGVI) och Risbergska gymnasiet (RGRI), skulle känna sig välkomna och få två riktigt givande dagar.

Måndag och tisdag tillbringade vi så i Loka med gemensamma föreläsningar, grupparbeten och planering, men också fika, mat och underhållning samt bad för de som önskade. Lite mer om dagarna i Loka hittar du här>>

Loka följdes av Lärardagen där jag och vår rektor Anders hade ett seminarium på förmiddagen som hette ”Att vara förstelärare – att förlänga och förstärka rektors ledarskap – så här gör vi!” Efter picknick-lunch och firande vid slottet ägnades eftermiddagen åt överlämningar mellan gamla och nya mentorer. Vi går nämligen nu, HT15, in i en helt ny mentorsorganisation på RGTU där färre lärare är mentor åt fler elever. Läs mer här>>

Torsdagen inleddes med möte med våra lärare på Tullängsgymnasiet som ska undervisa våra teknikelever från Riksgymnasiet men som inte tillhör vår organisation till vardags. Vi diskuterade utmaningar och möjligheter och gick igenom och testade den hörselteknik som vi använder i undervisningen.

Under torsdagen träffades också det nya mentorsteamet (11 st lärare) och vi drog upp riktlinjer för första skolveckan och tänkte tillsammans kring vilka viktiga saker som vi behöver ta upp med våra elever vid uppropet på måndag. Det känns så himla bra att vi nu ska arbeta på ett nytt sätt med mentorskapet hos oss. Jag tror att detta kommer leda till mer likvärdighet i mentorskapet för våra elever och det var med en fin känsla av engagemang och delaktighet som jag lämnade vårt möte i torsdags.

Fredagen ägnade jag sedan – så mycket jag kunde – åt att ha fokus på min matematikundervisning som jag ska ha detta läsår. Jag kommer undervisa våra nya teknikettor i matematik 1c under HT och matematik 2c under VT. Jag lämnade även över mina gamla elever till de nya lärarna som tar över efter mig.

Slutligen rundades veckan av med att hjälpa rektor Anders att spela in den film som ska hälsa våra 234or välkomna på måndag. Vi delar ju nu Anders med Risbergska gymnasiet, varför det känns bra att han ändå är med vid uppropet – på film – trots att han vid aktuell tidpunkt finns på annan plats.

Oj vilket långt inlägg det här blev. Inte så mycket reflektioner men ändå en dokumentation av denna intensiva vecka som varit väldigt innehållsrik. Nu hoppas vi att grunden är lagd för årets viktigaste skoldag. Uppropet i morgon!

Vecka33

Lathund för mentorssamtal

Halvvägs i läsåret är det tid för delrapport om kvalitetsutvecklaruppdraget på Glanshammars skola. Jag har ju tidigare berättat om PAR-modellen här på bloggen som en metod för kollegialt lärande och ett sätt för lärare att systematiskt öppna klassrummen för varandra. Under terminen har vi, jag och min kollega Fredrik, arbetat fram ytterligare ett verktyg tillsammans med lärarna i Glanshammar: Lathund för mentorssamtal – som är ett konkret verktyg i vardagens arbete med att coacha och leda eleverna i deras skolarbete.

Bakgrunden var ett behov av att likvärdigt, regelbundet och systematiskt möta eleverna och hjälpa dem sätta upp mål för sina studier och följa upp varje enskild elev i deras utveckling. Ett arbetslag på skolan fick två och två iscensätta ett mentorssamtal i form av ett kort rollspel. Övriga kollegor tittade o lyssnade på samtalet och skrev två stjärnor och en önskan från de samtal som spelades upp. Utifrån detta så klippte och sorterade jag och Fredrik och sen satte vi ihop en lathund för samtalen med lärarnas stjärnor och önskningar som grund. Målet var sen att varje mentor skulle träffa sina mentorselever minst tio minuter varannan vecka för dessa samtal och att dessa möten skulle leda eleven framåt i utvecklingen genom regelbunden feedback med lathunden som stöd.

IMG_1947

Inför v.44 gjorde vi en kort utvärdering av upplägget med lärarna som deltar och de flesta hade kommit igång men flera hade upplevt svårigheter att hitta tid i schemat för samtalen med sina elever. Efter jul blir det dags för ytterligare en utvärdering då vi hoppas få veta mer om hur det gått och hur lärarna och även eleverna upplever modellen.

Likvärdighet i skolan

Sitter och tittar på Micke Gunnarssons senaste klipp om skolpolitik och hur han ser på skolan i allmänhet och läxor i synnerhet. Har själv funderat mycket på det här senaste tiden och när jag nu startat upp alla mina nya uppdrag i skolan så snurrar tankarna ännu snabbare än förut.

Att skapa en likvärdig skola handlar för mig först och främst om två saker:

1. För att få en rättvis och likvärdig skola så måste vi behandla alla elever olika. Ja, du läste rätt, OLIKA behandling. Alla barn måste mötas utifrån just sina förutsättningar och möjligheter. Först då kan skolan bli till för alla. Genom att bygga en relation och lära känna varje elevs individuella behov och försöka möta dem så långt det är möjligt kan vi börja bygga en likvärdig skola, en skola där alla får lyckas. Min sambo som också är lärare kom också med en klok fundering här om dagen. Han hade i detta sammanhang funderat på varför skolorna har en ”Likabehandlings-plan”, det borde väl heta ”Likamöjlighets-plan” istället. För om vi behandlar alla exakt lika då kommer ju måluppfyllelsen i skolan att sjunka som en sten. Vad just du behöver är ju inte samma sak som hon eller han eller hen behöver.

2. Grundläggande för likvärdigheten handlar också om att att alla lärare som är mentorer/handledare för en grupp elever arbetar systematiskt och med samma metod kring mentorskapet så att alla elever möter en insatt lärare med en tydlig bild av vad rollen som mentor innebär, d.v.s att mentor och elev tillsammans jobbar på ett sätt som är känt av alla; skolledning, lärare, elevhälsa, elever och föräldrar. Mentorskapet ska inte vara ett lotteri utan alla elever har rätt att ha en mentor som utför uppdraget enligt en väl förankrad och känd plan på skolan.

Vad det gäller läxor i skolan så har jag ingen bestämd uppfattning men jag gillar den formulering som Skolverkets generaldirektör Anna Ekström delade med sig av i en intervju i SVD häromdagen: ”Vi kan inte ha ett system som är beroende av att föräldrar ser till att deras barn klarar skolan”. Förnuftigt formulerat!

Nedan hittar du några centrala ord för mig när vi i skolan ska arbeta med ovanstående områden:

20130829-100314.jpg

Fyra skolor

Då är jag igång. På riktigt. Tänkte försöka summera min första skolvecka på mina fyra skolor som är mina arbetsplatser närmsta året. Började veckan ”hemma” på Tullängsskolan med upprop för nya och gamla elever och under eftermiddagen fick jag träffa mina två mentorselever som jag har kvar från förra året. Skönt att se dem igen och höra lite om hur de haft det under sommaren. Tisdagen fortsatte med idrottsdag med våra tvåor och på förmiddagen simmade vi och livräddade varandra på Gustavsvik och efter pedagogisk lunch fortsatte vi till Hästhagen där eleverna tränade på att kontrollera en kanot tillsammans med en kompis. Sen avslutade jag dagen på Navets skola där jag hade ett första samtal med en engagerad lärare kring ett av mina kommande uppdrag där.

Onsdagen startade jag upp tillsammans med min kollega Fredrik Bergman på Västra Engelbrektsskolan där vi kvalitetsutvecklare kommer ha gemensamt arbetsrum och möteslokal. Vi samlade tankarna och åkte sen till Glanshammars skola där vi möttes av engagerade lärare och nyfikna och glada elever när vi gick runt i klassrummen och presenterade oss. Efter en intensiv dag med många nya ansikten och intryck planerade vi upp kommande onsdag i Glanshammar innan vi åkte hemåt.

Torsdagen ägnades åt planering och dokumentation samt uppstart av mattelyftet på Navets skola. Nio lärare från åk 1-9 samlades för att diskutera kollegialt lärande och notering av sin egen eller kollegas undervisning. Två timmar rasade iväg med många bra pedagogiska tankar och diskussioner.

Avslutade sen veckan med att äntligen börja undervisa. Tre nya grupper i Naturkunskap där jag lyssnade in elevernas tankar kring kursen och dess innehåll. Vi diskuterade också spelregler i vårt klassrum, dvs vi pratade tillsammans hur det ska fungera när vi har lektion för att alla ska kunna höra/se, hänga med och få förutsättningar att klara kursmålen. Alla elever fick även bekanta sig med Its learning och första uppgiften var att läsa kunskapskraven för de olika betygen i kursen och sätta upp ett eget mål för kursen och skicka in det till mig på Its. Efter en supersnabb lunch cyklade jag sen till Rådhuset för att avsluta veckan tillsammans med mina kvalitetsutvecklarkollegor. Jag och Fredrik hade förberett en presentation för att gå igenom hur vi på ett effektivt sätt kan använda våra Ipads för dokumentation och kommunikation. Det blev några timmar med mycket lärande tillsammans och roligast var nog när alla samtidigt skrev in sina kontaktuppgifter i ett gemensamt dokument på G-drive. Ja jag vet, vi kanske låter lättroade men det var sen fredageftermiddag och alla hade haft lång vecka med mycket nya intryck. Dessutom är ju lärandet så mycket effektivare, i alla fall för mig, om det kan få vara lustfyllt och jag får skratta lite. Nu lite helg innan ny vecka med hög fart.

20130824-103849.jpg

Bryt ihop och kom igen

Det här inlägget är en del i min reflektion av läsåret som gått och också ett sätt att dokumentera min tacksamhet över mina tålmodiga kollegor på jobbet. Låt mig berätta. För ungefär ett år sedan fick jag veta att jag skulle få en mentorsroll till kommande läsår. En ny erfarenhet som jag gick in i med blandade känslor. Jag vände och vred på uppdraget och gjorde allt jag kunde för att mina mentorselever skulle få ett förtroende för mig så vi tillsammans kunde nå framgång. Men det var svårt och jag tvivlade på min kompetens. Jag minns att jag knackade på hos min rektor och ventilerade min frustration över situationen och min otillräcklighet. Jag gick därifrån utan svar men lättad över att få delat min känsla och där någonstans vände det. Jag hittade ny energi, fler infallsvinklar, nya metoder och samarbetspartners och vi började göra framsteg, tillsammans. Skönt!

Några månader senare så var det dags igen. Min mattegrupp spretade åt alla håll och jag höll på att tappa greppet. Återigen tvivlade jag på min kompetens och behövde hjälp och någon att studsa mina tankar mot. Uppgiven pratade jag med min kollega som undervisade en parallellgrupp i samma kurs. Dessutom pratade jag nästan sönder vår elevassistent som kände gruppen väl från andra sammanhang. Efter ett tag började jag ändå få en idé om vad jag kunde ändra på och vilket stöd mina elever behövde. Försiktigt ändrade jag lite här och där och sakta men säkert så såg jag en förändring. Fler elever hängde med i resonemangen och i slutänden nådde de flesta eleverna kursens mål.

Tänker att det är så viktigt att våga bryta ihop och komma igen. Så väldigt viktigt att ha ett tillåtande klimat i arbetsgruppen men också att ha ett stöd i detta från ledningen. Utan mina bollplank hade jag inte kommit vidare och nått de mål som jag nu kan bocka av. För att illustrera detta delar jag ett citat från Winston Churchill som dök upp igår på vår fortbildningsdag på Conventum:

20130612-233307.jpg

20 år sedan

En dag som denna kan jag inte låta bli att titta i backspegeln. 20 år sedan min egen student och idag slutar min första mentorselev sedan jag började arbeta som lärare igen. Vilken underbar dag! Vackert väder, glada elever, avslappnade lärare och framtiden hängandes i luften. Min dag för 20 år sedan var också fantastisk, men regnig!
Nu ska vi ut och titta på Tullängsskolans nybakade studenter! Grattis till Er alla!

20130607-114945.jpg

Slutrundan

Minns ni pyramiden jag byggde? Idag kom den till användning när vi hade vår avslutningsaktivitet med alla elever: Slutrundan. I mitt arbetslag, Teknik & Handel, hade vi tema ”pussel” och hade tre stationer. Först skulle eleverna bygga ett ”T”, sen en kub och sist en pyramid. Tiden var begränsad och poäng delades ut som sedan summerades med tipspromenad och de andra uppdragen runt om på skolan. En härlig förmiddag tillsammans i solen fick vi men sen är det verkligen dubbla känslor nu på slutet. Som vår rektor sa när vi avrundade läsåret idag, ”en del ansikten kommer ni aldrig mera se efter idag och andra kommer ni vara vänner med resten av livet”. Vemodigt.

20130605-225904.jpg

Tre nycklar

På fredag är det dags. Då springer studenterna ut från skolan och ut i resten av livet.
Jag har en mentorselev som tar studenten och den här veckan får fokusera på avslut av det gamla och avstamp inför det nya. I morgon är det studentmiddag på Tullängsskolan som alla mentorer fixar tillsammans med suveräna personalen i matsalen. På tisdag måste alla skolmoment avslutas och göras färdigt. Betygsdokumenten skrivas ut och placeras i kuvert. På onsdag slutar våra 1:or och 2:or och vi har en gemensam avslutning för alla. Sen är det då studenten kvar och just nu förbereder jag en liten present till ”min” student. Tre nycklar på en nyckelring…eller iallafall tre symboliska nycklar gjorda av pärlor. Hela läsåret har vi pratat om de tre målen: Körkort, Jobb och Lägenhet. Körkortet är klart och jag hoppas att pärlnycklarna snart ersätts av riktiga nycklar till egen bil, egen lägenhet och jobb att gå till på morgonen. Lycka till!

20130602-161402.jpg