Lathund för mentorssamtal

Halvvägs i läsåret är det tid för delrapport om kvalitetsutvecklaruppdraget på Glanshammars skola. Jag har ju tidigare berättat om PAR-modellen här på bloggen som en metod för kollegialt lärande och ett sätt för lärare att systematiskt öppna klassrummen för varandra. Under terminen har vi, jag och min kollega Fredrik, arbetat fram ytterligare ett verktyg tillsammans med lärarna i Glanshammar: Lathund för mentorssamtal – som är ett konkret verktyg i vardagens arbete med att coacha och leda eleverna i deras skolarbete.

Bakgrunden var ett behov av att likvärdigt, regelbundet och systematiskt möta eleverna och hjälpa dem sätta upp mål för sina studier och följa upp varje enskild elev i deras utveckling. Ett arbetslag på skolan fick två och två iscensätta ett mentorssamtal i form av ett kort rollspel. Övriga kollegor tittade o lyssnade på samtalet och skrev två stjärnor och en önskan från de samtal som spelades upp. Utifrån detta så klippte och sorterade jag och Fredrik och sen satte vi ihop en lathund för samtalen med lärarnas stjärnor och önskningar som grund. Målet var sen att varje mentor skulle träffa sina mentorselever minst tio minuter varannan vecka för dessa samtal och att dessa möten skulle leda eleven framåt i utvecklingen genom regelbunden feedback med lathunden som stöd.

IMG_1947

Inför v.44 gjorde vi en kort utvärdering av upplägget med lärarna som deltar och de flesta hade kommit igång men flera hade upplevt svårigheter att hitta tid i schemat för samtalen med sina elever. Efter jul blir det dags för ytterligare en utvärdering då vi hoppas få veta mer om hur det gått och hur lärarna och även eleverna upplever modellen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *